طراحی فرش در خانه شما

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg.
    تعداد چهار تصویر میتوانید آپلود کنید. حداکثر حجم هر تصویر 2MB

حجره آنلاین ، پیش نمایش فرش انتخابی شما را در محیط مورد نظر شما ایجاد کرده و برای شما ارسال خواهد کرد.
شما میتوانید با استفاده از فرم رو به رو و با انتخاب یک یا چند مورد از محصولات حجره آنلاین و ارسال یک یا چند تصویر از فضای مورد نظر خود، فرش انتخابی خود را در فضای اتاق یا هال خود داشته باشید.
این تصویر از طریق تلگرام برای شما ارسال خواهد شد.